logo

Peter Lambregts

Het ligt in mijn aard om altijd en overal naar alle mensen om mij heen te kijken en daar een interpretatie aan te geven. Ik ben geïnteresseerd in hoe mensen zich tonen in de buitenwereld, als er niemand kijkt.

Als verpleegkundige heb ik geleerd om mensen nauwkeurig te observeren en deze observaties te registreren en over te dragen in de vorm van gesproken en geschreven taal. Als kunstenaar gebruik ik dit gereedschap ook en draag ik over in beeldtaal.

Ik fotografeer in openbare ruimtes. Daar zoek ik naar de authentieke mens. Niet de gekunstelde. Authenticiteit heeft waarde en dat wil ik laten zien en voelen. Mijn werk is geslaagd als ik de toeschouwer zichzelf bewust kan maken van zijn eigen gedrag en hoe hij denkt over de ander.

Authenticiteit is krachtig en kwetsbaar tegelijk. Meerdere malen is mij gevraagd, “houd je eigenlijk wel van mensen?”

 

It is in my nature to always and everywhere look at all the people around me and give them an interpretation. I am interested in how people show themselves in the outside world when nobody is watching.

As nurse, I have learned to carefully observe people and to record and transfer these observations in the form of spoken and written language. As an artist, I also use this tool and transfer it into visual language

I shoot in public places. That’s where I look for the authentic person. Not the artificial one. Authenticity has value and I want to show and feel that. My work is successful if I can make the viewer aware of his own behavior and how he feels about the other person.

Authenticity is powerful and vulnerable at the same time. I have been asked several times, “do you actually love people?”

 1

“Crowdmanagement” (video still)